ویدئو ها

مجموعه گفتار های «داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخی» قسمت ششم : تمدن خدا

  View this post on Instagram   A post shared by مجمع فرهنگی شهید اژه ای (@majmaiha) on May 15, 2020 at 6:21pm PDT قسمت ششم ؛ تمدن خداوند 🔰 مجموعه گفتارهای « داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخ » به بیان حجت الاسلام عاصمی

قسمت پنجم مجموعه گفتار های «داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخی» : مهم ترین قانون

  View this post on Instagram   A post shared by مجمع فرهنگی شهید اژه ای (@majmaiha) on May 10, 2020 at 7:13am PDT قسمت پنجم ؛ مهم ترین قانون مجموعه گفتارهای  داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخ به بیان حجت الاسلام عاصمی

قسمت چهارم مجموعه گفتار های «داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخی» : نگاه تاریخی

  View this post on Instagram   A post shared by مجمع فرهنگی شهید اژه ای (@majmaiha) on May 6, 2020 at 8:17am PDT قسمت چهارم ؛ نگاه تاریخی مجموعه گفتارهای « داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخ » به بیان حجت الاسلام عاصمی

قسمت سوم مجموعه گفتار های «داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخی» : به سمت پیچیده شدن

قسمت سوم ؛ به سمت پیچیده شدن مجموعه گفتارهای « داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخ » به بیان حجت الاسلام عاصمی

قسمت دوم مجموعه گفتار های «داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخی» : قابیل چگونه می‌اندیشد

قسمت دوم ؛ قابیل چگونه می اندیشد؟ مجموعه گفتارهای « داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخ » به بیان حجت الاسلام عاصمی

قسمت اول مجموعه گفتار های «داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخی» : تاریخ سیاسی

قسمت اول ؛ تاریخ سیاسی مجموعه گفتارهای « داستان های قرآن و فهم قواعد تاریخ » به بیان حجت الاسلام عاصمی

اسکرول به بالا