{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

دانیال پرورش فر

زندگی میکند در اصفهان, ایران · متولد 8 خرداد, 1371
کد امنیتی

به روز رسانی وضعیت: #2377

دانیال پرورش فر
بخشی از متن بیانیه مشترک لوزان:
همچنان که ایران برنامه صلح آمیز هسته ای خود را دنبال می کند، سطح و ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره های زمانی مشخص، محدود خواهد شد و نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام خواهد شد.

فوردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد گردید. در این مرکز همکاری بین المللی در حوزه های تحقیق و توسعه ی مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت پذیر در فوردو نخواهد بود.
دانیال پرورش فر
سوالی که در این قسمت برای من مطرحه اینه که وقتی میگیم تحقیق و توسعه بر اساس جدول زمان بندی و سطح توافق شده، و در حوزه های مورد توافق یعنی چه؟ یعنی توی تحقیقاتمون هم باید موافقت 6 کشور دیگر رو حاصل کنیم؟ این بخش خیلی به من زور میگه. زور...
  • 15 فروردین, 1394
  • ·
  • احسنت!
عرفان نصرآزادانی
اه ...
  • 15 فروردین, 1394
  • ·
  • احسنت!