{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

محمد جواد حاجی احمدی

زندگی میکند در اصفهان, ایران · متولد 4 اسفند, 1369
کد امنیتی

لینک: #370

محمد جواد حاجی احمدی
بیانیه علمای اصفهان ، صد و ده سال پیش
- قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه (14 جمادی الاول) به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شد، اگر بر کاغذ‌های دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم
- بر کفن امواتی که پارچه غیر ایرانی دارند، نماز میت نمی خوانیم
- ماها ملتزم شده‌ایم، حتی‌المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایرانی بنماییم، تا بعین ماها نیز کذلک.
- میهمانی‌ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می‌نمائیم، هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.
- وافوری و اهل وافور را احترام نمی‌کنیم و به منزل او نمی‌رویم