{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

سید علی ثابتی »بلاگ ها

زندگی میکند در اصفهان, ایران · متولد 10 خرداد, 1364
سید علی ثابتی

جلسه 25 شورای مرکزی 17/7/93- پارک بزرگمهر حاضران: آقایان ثابتی، عباس زاده، کیانپور، پسته ای- میهمان: معین جعفری و پیمان شهبازی 1- گزارش جلسه قافله مشترک مراکز فرهنگی بعد از گفتگوهایی که برای تعیین شک...
سید علی ثابتی

جلسه 23 شورای مرکزی 13/6/93- پارک بزرگمهر حاضران: آقایان ثابتی، عباس زاده، کیانپور، پسته ای، احمدی نطق پیش از دستور: دو اردوی مشهد دانش آموزی و دانشجویی با کیفیت خوبی برگزار شده است. البته نقص هایی در...
سید علی ثابتی

جلسه 31 شورای مرکزی 30/11/93- خانه مجمع حاضران: آقایان ثابتی، عباس زاده، کیانپور، پسته ای و احمدی- میهمان: آقای پیمان شهبازی 1- گزارش مالی محرم گزارش مالی قبلا ایمیل شده بود. بدهی 6 میلیون تومان است. ب...
سید علی ثابتی

سلام برخی از صحبت هایی که در جلسه نقد محرم توسط حضار (شامل اعضای ستاد) مطرح شد. بدیهی است خیلی مطالب از دستم دررفته یا ناقص است. ضمنا برخی حرف های بچه ها توسط برخی دیگر جواب داده می شد: * چارت محرم د...
کلمات کلیدی: نقد، محرم