{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها
ماه من
کد امنیتی

دیوار نظرات: #388

1094
25 اردیبهشت, 1394
امیرحسین لطفی
25 اردیبهشت, 1394 11:21 ب.ظ
شب دوم

گر برقعی فرونگذاری بدین جمال
در شهر هر که کشته شود در ضمان توست

تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب
کاین مدح آفتاب نه تعظیم شأن توست

بسیار در دل آمد از اندیشه‌ها و رفت
نقشی که آن نمی‌رود از دل نشان توست...