{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

محمد حسین مستاجران »بلاگ ها

زندگی میکند در اصفهان, ایران · -596 سن دارد
محمد حسین مستاجران

منشب قبل از آخرین امتحان دانشگاهم بود..! و جالب اینکه فرداش 2تا امتحان هم داشتم. باید می گرفتم می خوابیدم! باید خوابم می برد تا فردا بقیه ی فصل های باقی مونده رو بخونم. هرچی زور می زدم خوابم نمی برد....
محمد حسین مستاجران

در آخرین ساعات ثبت نام تیم ها در عالیگ طوفان به پا شد...÷×!این تیتر روزنامه های امروز مجمع بود.خبرها حاکی از آنست که تیمی مدعی و در عین حال بی ادعا! با نام "بله" پای به این مسابقات نهاده است. به طوری...
محمد حسین مستاجران

خیلی وقت پیشا یه خاطره ای نوشته بودم که جایی منتشرش نکرده بودم! نمیدونم چی شد که به یادش افتادم و رفتم تو کامپیوتر گشتم و پیداش کردم و یه کم ویرایشش کردم و دیدم گذاشتنش تو مجمعیها خالی از لطف نیست. و ا...