{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

Pg6vX

18 آبان, 1394 توسط
چارلی چاپلین می گوید:با پدرم سیرک رفته بودیم توی صف خرید بلیط زن و شوهری با چهار فرزندشان جلوی ما بودند که با هیجان زیادی در مورد شعبده بازی هایی که قرار بود ببینند٬صحبت میکردند. وقتی به باجه بلیط فر...