عضویت
مجمعی ها

امتداد

تیر 12, 1394 توسط
با چشم ها گشودن... یا اندکی شنودن... همراه با گذشته... « در امتداد بودن...»
علی انواری
و مجمع به خود آمد و ناز کرد؟؟؟؟؟؟

جل الخالق!
  • تیر 12, 1394
  • ·
  • احسنت!
پیمان شهبازی
البته وزن شعر و کوس زدن ادم را یاد سفر طوس و شاهنامه می اندازد:-)
  • تیر 13, 1394
  • ·
  • احسنت!
پیمان شهبازی
بیا مجمعی عشق اغاز کن/به خال لبی عزم شیراز کن!
  • تیر 13, 1394
  • ·
  • احسنت!
کد امنیتی