عضویت
مجمعی ها

IMG_۲۰۱۴۰۸۳۰_۰۶۵۲۳۹

شهریور 15, 1393 توسط
آدم وقتی بعضی چیزا رو می بینه دیگه روش نمیشه بگه غذا کم بود ، نمک نداشت ... فقط میخواد بگه تدارکات تشکر
بنیامین
من که نبودم...
ولی نکنه دوباره دارن به اون سبک بوووغ الویه درست می کنن666666
 • شهریور 15, 1393
 • ·
 • احسنت!
علی کاغذگران
واقعا دست تدارکات درد نکنه
خیلی زحمت کشیدن
خسته نباشن
 • شهریور 15, 1393
 • ·
 • احسنت!
سید حسن فصیحی
مراحل آماده سازی ساندویچ مرغ
عجب شب خوبی بود..
 • شهریور 15, 1393
 • ·
 • احسنت!
علی کاغذگران
و عجب شام خوبی بود
 • شهریور 15, 1393
 • ·
 • احسنت!
محمد علیخاصی
به به این سرگروه عالیس..
 • شهریور 17, 1393
 • ·
 • احسنت!
سید ایمان مدنی
البته من منظورم اون گوشه تصویر بود که آ.محمد حسن احمدی دارن کار میکنن ، آ.حجابی که خوابنخنده
 • شهریور 17, 1393
 • ·
 • احسنت!
علی کاغذگران
2222222222222
 • شهریور 18, 1393
 • ·
 • احسنت!
محمد جواد حجابی حقیقی
البته من قرار بود دو سه دقیقه بخوابم
و
بعدش دوباره کار کنم که
گویا بعد از یه ساعت توسط مسیول حسینیه بیدار شدم
بنده خدا امسال فکر کرده بود مسیول اردو و تدارکات و سرگروه و آخوند همراه و... را با هم تلفیق کردند
 • شهریور 25, 1393
 • ·
 • احسنت!
محمد جواد حجابی حقیقی
البته توف تو ریا
توف
توف
 • شهریور 25, 1393
 • ·
 • احسنت!
اشکان بهرامی
خسته مبادا
 • شهریور 26, 1393
 • ·
 • احسنت!
کد امنیتی