{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

نقد هایی بر فعالیت مجمع

در حال نمایش یک پست
متاسفانه سیستم مجمع (به عنوان مثال در مدیریت شاخه یا واحد های دیگر )جوریه که تا طرف میاد یکم جون بگیره و خم و چم کار رو یاد بگیره میگند دیگه تموم شد و بپر پایین.....متاسفانه من ندیدم فردی در مجمع در کاری متخصص شده باشه.....فرد متخصص در صوت ، تصویر ، تدارکات، تزیینات و دکور و........ندیدیم.........افرد در زمینه های مختلف میاند نیمه کاره، چیزکی یاد میگیرند و میپرند روی شاخه ی بعدی...
این شکلی فایده نداره .......باید تخصص سازی بشه.باید افراد تجربیات خودشون رو به هم منتقل کنند ...در اصطلاح باید دونده ها مشعل خودشون رو به دیگری بدهند.........
الان بعد از 15 سال از کار مجمع ،آیا در زمینه ی دکور برنامه ها،فیلم برداری،صوت برنامه، عکس ، شیوه ی جلسه گروهی و خلاقیت های دیگر،پیشرفت پیدا کردند؟؟؟؟؟؟؟آیا شده خود بچه ها در این زمینه ها خود کفا بشوند؟؟؟آیا ایده ها تکرار نمیشوند؟؟؟آیا ایده ها قدیمی نیستند؟؟؟
آیا بچه ها به فکر مستقل کردن مجمع از مدرسه ( از نظر مالی ویا مکان و...)بوده اند؟؟؟؟(به عنوان مثال،آیا مالی مجمع به جز گرفتن فاکتور و گرفتن پول از مدیر کار دیگری بلد است؟؟؟)
اصلا از ابتداتا به حال به جز زیاد شدن کمیت افراد، پیشرفت دیگری شده؟؟؟؟

چرا اینقدر رسالات مجمع محدود است؟؟؟؟؟؟؟؟چرا در حد همان مجمع است؟؟آیا نباید کمی به این رسالات وسعت داد؟؟؟؟
.
.
.
شکوفه های دلتان رازیر دست و پا نریزید.............از آنها مراقبت کنید تا به میوه نشیند...............
تمامی زمان ها هست +3.5. زمان الان هست 12:53 ب.ظ.