{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

چه خبر از شورا؟- جلسات 11 و 12

چه خبر از شورا؟- جلسات 11 و 12
جلسه یازدهم شورای مرکزی
14/11/92- منزل آقای پسته ای
حاضران: همه اعضای شورای مرکزی بجز آقای احمدی
1- استعفای مسئول شاخه اژه ای 1
آقای انواری به دلیل لطمه خوردن به وضعیت گروهی شان از مسئولیت شاخه استعفا داده بودند که شورای مرکزی با این استعفا از تاریخ 25/11/92 موافقت کردند. مقرر شد در مدت دو هفته مدیر مجمع به دنبال تعیین سرپرست موقت برای شاخه باشند و پس از آن انتخابات داخلی شاخه برگزار شود.
2- چک لیست ایمنی فوق برنامه ها
برای رعایت ایمنی در برنامه های مختلف مجمع به خصوص فوق برنامه های اردویی، به درخواست شورای نظارت و تصویب شورای مرکزی مقرر شد شورای فوق برنامه موارد لازم برای ایمنی فوق برنامه ها را به صورت چک لیست آماده کنند تا پس از تصویب در شورای مرکزی در تمامی فوق برنامه ها موارد ایمنی طبق آن چک شوند.
3- تامین خسارت برای اموال و وجوه امانی مفقود شده یا آسیب دیده
به طور کلی در مورد اموال و وجوه نقدی که از مجمع به افراد و مسئولین مختلف مجمع برای نگهداری یا برگزاری برنامه و ... امانت داده می شود، در صورت آسیب دیدن یا مفقود شدن و ...، به شرط عدم کم کاری امانت گیرنده، شورای مرکزی تمام آن خسارت را متقبل خواهد شد. در مورد پول مفقود شده در برنامه پیست اسکی شاخه فارغ التحصیلی نیز شورای مرکزی 50% آن را تقبل می کند.
4- دعوت از دانشجوها برای حضور در فضاهای دانش آموزی
مقرر شد دعوت و فراخواندن هر یک از دانشجوهای مجمع برای حضور در برنامه های دانش آموزی توسط مسئول شاخه های دانش آموزی با هماهنگی مسئول شاخه فارغ التحصیلی و با رعایت مصوبه قبلی شورای مرکزی در این زمینه صورت گیرد.
جلسه دوازدهم شورای مرکزی
18/11/92- حسینیه شهیدان احمدی
حاضران: همه اعضای شورای مرکزی + آقای پیمان شهبازی
1- سرپرست شاخه اژه ای 1
آقای ذاکر به عنوان سرپرست شاخه انتخاب شدند و مقرر شد تا دو هفته آینده انتخابات داخلی شاخه را برگزار نمایند.
2- گرفتن مکان برای مجمع
پیشنهاد شده بود که شورای مرکزی با درخواست از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، مدیریت یک فرهنگسرا، کتابخانه یا سالن مطالعه را به عهده بگیرد که به عنوان مکانی برای فعالیت های مجمع نیز باشد. به دلیل بار اجرایی زیاد و در عین حال حل نشدن مشکل مکان مجمع به صورتی مناسب، شورای مرکزی با این پیشنهاد مخالفت کرد.
3- ستاد تابستان
مقرر شد برای برنامه ریزی جلسات هفتگی تابستان ستادی تشکیل شود که نماینده شوراهای مختلف در آن حضور داشته باشند و مسئول آن با نظر آقای عباس زاده تعیین شود. اردوی مشهد، فوق برنامه های شاخه ها و وعده های گروهی مستقل از این ستاد است.
4- اردوی فصل رویش
مقرر شد اردوی فرهنگی، تفریحی و شبه نظامی فصل رویش که توسط خاتم الاوصیا برگزار می شود توسط مجمع تبلیغ و ثبت نام گردد.
5- مراسم فاطمیه
با توجه به این که هنوز مسئولی برای مراسم معین نشده و وقت پیگیری سخنران و مداح ضیق شده، مقرر شد پیگیری سخنران و مداح مراسم توسط شوراهای آموزش و تبلیغات هر چه سریع تر انجام شده و ستاد مراسم مستقیما زیر نظر شورای مرکزی تشکیل گردد. آقای احمدی پیگیری انتخاب مسئول ستاد را به عهده گرفتند.
6- بودجه بندی مخارج شاخه ها
مصوب شد که به هر شاخه در ابتدای فصل با توجه به وضعیت مالی مجمع سقف بودجه مشخصی اعلام شود که درصدی از آن ثابت (مخصوص مخارج ثابت شاخه مثل پذیرایی های هفتگی) و بخشی سیال (مخصوص برنامه های خاص، یارانه اردوها و ... با نظر و مدیریت مسئول شاخه) باشد و با توجه به برنامه ارائه شده از سوی شاخه، در مقاطع زمانی مشخص و با ارائه مستندات مالی لازم پرداخت گردد. درصدها و جزئیات در جلسات آینده توسط واحد مالی مشخص خواهد شد.
7- شرایط نگهداری از اموال باارزش مجمع
اموال باارزش مجمع (مثل دوربین، ویدئوپرژکتور و ...) به اعضای شورای مرکزی و مسئولین شاخه ها به صورت امانت سپرده می شود و این افراد فقط می توانند اموال را به افراد متخصص به تایید مسئول شورای مربوطه تحویل دهند. تحویل دادن و تحویل گرفتن حتما باید به همراه راهنمای استفاده و چک لیست متعلقات باشد.
8- آیین نامه داخلی شاخه های اژه ای 1 و 2
آیین نامه داخلی شاخه های اژه ای 1 و 2 به تصویب رسید. این آیین نامه ها از قبل توسط شورای تشکیلات و امور اداری در اختیار اعضای شورای مرکزی برای مطالعه قرار گرفته بود.
محمد حسین مستاجران
با تشکر از زحمات آقای انواری...
  • 22 بهمن, 1392
  • ·
  • احسنت!