{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

چه خبر از شورا؟- جلسات 25 و 26

جلسه 25 شورای مرکزی
17/7/93- پارک بزرگمهر
حاضران: آقایان ثابتی، عباس زاده، کیانپور، پسته ای- میهمان: معین جعفری و پیمان شهبازی
1- گزارش جلسه قافله مشترک مراکز فرهنگی
بعد از گفتگوهایی که برای تعیین شکل قافله یا گردهمایی در جلسات حاج آقا سالک انجام شده، نهایتا قافله در روز تاسوعا و به شکل سابق (با اصلاحاتی در شکل برنامه) انجام می گیرد. نماینده مجمع در جلسه آخر آقای پسته ای بودند.
2- گزارش مسئول محرم
امور محرم طبق برنامه زمانبندی در حال پیگیری است. فقط تبلیغات مراسم از زمانبندی کمی عقب است. مستندسازی ها در حال انجام و پیگیری است.
3- گزارش مدیر مجمع
شاخه ها بدون ارائه برنامه های پیشنهادی و تصویب، برنامه ای اجرا نکنند (مکتوب و با بودجه پیشنهادی). در کنار آن برنامه های مخصوص مدرسه نیز ارائه شود. برنامه های پیشنهادی شاخه ها همزمان با کمیته اجرایی برای مسئولین شوراها هم ارسال گردد تا در جلسات شوراها مورد بررسی تخصصی تر قرار گیرد و فقط برنامه های اختلافی در شورای مرکزی مطرح گردد.
4- سرپرست شاخه دانش آموختگی
آقای کدخدایی به عنوان سرپرست شاخه دانش آموختگی منصوب شدند.
جلسه 26 شورای مرکزی
23/8/93- منزل پسته ای
حاضران: آقایان ثابتی، پسته ای، عباس زاده و کیانپور
1- تاریخ اردوی مشهد دانش آموزی
با توجه به نزدیک شدن دو برنامه محرم و اردوی مشهد دانش آموزی و فشردگی اهم اجرائیات مجمع در بازه زمانی محدود، اردوی مشهد دانش آموزی اواخر اسفندماه برگزار شود و اردوی قم جمکران دانش آموزی به تابستان منتقل گردد. اردوهای مشهد دانشجویی نیز مثل گذشته بین دو ترم و تابستان برگزار شود.
2- بودجه سالیانه مجمع
بودجه سالیانه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت: اژه ای 1 (ترم اول): 0.9 م ت، اژه ای 2 (ترم اول): 0.6 م ت، دانش آموختگی: 0.5 م ت، تابستان: 1 م ت، انتخابات: 1 م ت، شورای عالی آموزش: 0.5 م ت، شورای مرکزی: 2 م ت
3- شاخه دانش آموختگی
حلقه غرب شناسی آقای نوروزی فرد در حال برگزاری است. مکان دانشجویی از ابتدای آذرماه در دسترس است.
4- برنامه های پیشنهادی شاخه ها
کلیه برنامه های پیشنهادی شاخه ها با لحاظ موارد ذیل مصوب شد:
• در مورد اردوی جدیدالورودهای اژه ای 1 در جلسه آینده تصمیم گیری می¬شود.
• فوتبال چهارشنبه های شاخه های دانش آموزی به صورت هفتگی و یا نهایتا لیگ های 4-3 هفته ای برگزار شود و به صورت لیگ ترمی یا سالیانه نباشد.
• زمان دقیق برنامه های غیر از چهارشنبه ها از قبل با مدیر مجمع هماهنگ شود.
• سقف هزینه های برنامه ها طبق بودجه اعلام شده رعایت شود.
5- مکان مجمع
مجتمع قرآن قطعی شود و برای جمع آوری کمک های داوطلبانه اعضا برای مابقی اجاره مکان و سایر هزینه ها بررسی ها و هماهنگی های لازم صورت گیرد.