{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

چه خبر از شورا؟- جلسات 23 و 24

جلسه 23 شورای مرکزی
13/6/93- پارک بزرگمهر
حاضران: آقایان ثابتی، عباس زاده، کیانپور، پسته ای، احمدی
نطق پیش از دستور: دو اردوی مشهد دانش آموزی و دانشجویی با کیفیت خوبی برگزار شده است. البته نقص هایی در هر دو اردو وجود داشته است. مثلا اردوی مشهد دانشجویی بزرگتر فرهنگی نداشت و ...
1- مجمع عمومی
در نوع رسمیت ها باید تجدیدنظر شود و آیین نامه نیاز به اصلاحاتی دارد. تعداد اعضای رسمی باید کاسته شود. مجمع عمومی فوق العاده دانش آموزی در تاریخ 28/6/93 و دانش آموختگی در 23/6/93 و متاهلی در اولین جلسه برگزار شود.
2- پیگیری های مالی و تشکیلاتی
دفتر حسابرسی مالی و سیستم نرم افزار تشکیلات از ابتدای مهر به صورت جدی پیگیری شود. گزینه مناسبی برای مکان مجمع پیدا شده که بهتر است نهایی شود. بازپرداخت وام های پرداختی برای اردوی قم جمکران دانش آموزی پیگیری شود.
3- هزینه های همراهان اردوها
هزینه همراهان اردوهای مجمع توسط مجمع تامین شود نه از هزینه های اردو و اضافی وجوه اردوها نیز به حساب مجمع منتقل شود و برگردانده نشود.
4- انبار مجمع
آقای سنبلستان به عنوان مسئول انبار انتخاب شدند. ساماندهی انبار و جداسازی انبار تدارکات و تشکیلات پیگیری شود. کلید انبار فقط دست انباردار باشد.
5- مسئول حسابداری
برای سهولت پرداخت های مجمع یک نفر به عنوان حسابدار مجمع توسط مدیر مجمع و مسئول شورای مالی انتخاب شود.
6- پیگیری های محرم
مسئول مالی و پشتیبانی محرم سریعا منصوب شود تا نفرات ستاد کامل شود.
7- اردوی تشکیلاتی
با پیشنهاد مسئول پیگیری اردو (آقای صاحب نظر) موافقت شد.
8- جایزه مسابقات ورزشی اژه ای یک
با توجه به این که مبلغ جایزه برنامه های ورزشی شاخه اژه ای یک مصوب نشده بود و بودجه مالی این شاخه تمام شده است، هدایای فرهنگی ارزان قیمتی برای مسابقات ورزشی شاخه در نظر گرفته شود.
جلسه 24 شورای مرکزی
28/6/93- پارک بزرگمهر
حاضران: آقایان ثابتی، احمدی، پسته ای، عباس زاده و کیانپور + آقایان قربانی و سنبلستان (میهمان)
نطق پیش از دستور: مکان اگر در همین ایام نهایی نشود دانشجوهای جدیدالورود پاتوق دانشجویی مجمع را از دست می دهند و در فضا و برنامه های دانشگاه ها جذب می شوند و شاخه دانشجویی جان تازه ای که باید بگیرد را نمی گیرد.
1- مکان مجمع
برای مکان نهایتا تا آخر هفته آینده برای گزینه خیابان بزرگمهر صبر کنیم و اگر نشد گزینه خ بیدآبادی را نهایی کنیم.
2- کربلا و مشهد آینده مجمع
با توجه به نزدیک تر شدن هر ساله مراسم محرم به اردوی مشهد لازم است برای جلوگیری از تراکم برنامه در بازه کوتاه حوالی مهر چاره ای اندیشیده شود. یک پیشنهاد، انتقال مشهد به تعطیلات نوروز و در صورت نیاز کوتاه تر کردن آن است و برگزاری اردوی کربلا در تابستان. تصمیم نهایی در جلسه آینده گرفته می شود.
3- طرح روز دوم مجمع
طرح پیشنهادی قاسم قربانی برای اضافه کردن پنجشنبه ها به عنوان روز دوم مجمع با محوریت آموزشی- کاری مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید. تیم فکری طرح با هماهنگی مدیر مجمع مشخص شوند و با آسیب شناسی طرح مشابهی که در تابستان گذشته اجرا شد، برنامه طرح را مشخص کنند. شروع اجرای طرح بعد از مراسم محرم باشد.
4- کارگروه مجمع ایده آل
با توجه به تغییر مسیر فعالیت کارگروه مجمع ایده آل به سمت مباحث جلسات کادرساز خاتم الاوصیا (آقای موذنی)، رمان مجمع و مستند مجمع توسط شورای تبلیغات پیگیری شود که قابلیت تعریف به عنوان یکی از کلاس های طرح «روز دوم» را نیز دارد.
5- انتخابات شورای شاخه های دانش آموزی
علی البدل از آیین نامه انتخابات شورای شاخه ها حذف شود و در صورت استعفا نفر جایگزین توسط مسئول شاخه منصوب گردد. انتخابات شورای شاخه اژه ای 1 در 16 مهر و اژه ای 2 در 9 مهر برگزار شود.
6- سرپرستان شاخه های دانش آموختگی و متاهلی
با توجه به کاندیدا نداشتن انتخابات این دو شاخه، با آقایان مستاجران و معین جعفری برای سرپرستی موقت این دو شاخه صحبت شود.
7- اردوی تشکیلاتی
با آقای حجابی برای مسئولیت پیگیری اردو (با توجه به نپذیرفتن آقای صاحب نظر) صحبت شود.
محمد حسین مستاجران
ای بابا! ما تو گروهمون کلی برا این پول جایزه نقشه کشیده بودیم! حالا ۱۵۰هزار تومن تبدیل شد به هدیه ارزان قیمت?!?!?
آقای انواری( مسئول شاخه ی وقت!) میگن ما تصویب کرده ایم! پس قضیه چیه?!
  • 29 شهریور, 1393
  • ·
  • احسنت!
سید علی ثابتی
سلام
چیزی که توی شورای مرکزی تصویب شد اصل جایزه دادن بود نه مبلغش. سقف بودجه شاخه هم مشخص بوده. الان کف گیر رسیده به ته دیگ!!!
6
  • 29 شهریور, 1393
  • ·
  • احسنت!
علی حمصی
ما این همه همه رو گل بارون کریدم برا هدیه ی فرهنگی ارزان قیمت!؟
آقای مستاجران 150 تومن نیست! تا 75 تومنه برا هر قهرمانی! ما خیلی زرنگ بودیم دو تا قهرمانی کسب کردیم!
خدا بگم چیکاردون کند آقای ابطحی!!!
  • 2 مهر, 1393
  • ·
  • احسنت!