{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

چه خبر از شورا؟- جلسات 19 و 20

جلسه 19 شورای مرکزی
1/3/93- خانه مشروطه
حاضران: آقایان عباس زاده- کیانپور- پسته ای- احمدی + سنبلستان (میهمان)
1- گزارش پیگیری مکان مجمع
یک خانه در نزدیکی دروازه تهران با 35 میلیون رهن دیده شده که مورد پسند است و شرایط مناسب ما را دارد. در حال حاضر منتظریم صاحب خانه جابجا شود. همچنان دنبال مکان های دیگر هم هستیم.
2- اردوی مشهد دانشجویی:
اولویت هایی برای مسئولیت اردو مشخص شدند: آقایان شهسواری، رضوی زاده، مومن زاده و کیوانداریان. مقرر شد به ترتیب اولویت با گزینه ها برای پذیرش مسئولیت صحبت شود.
3- مراسم محرم
گزینه هایی برای مسئولیت وجود دارند. مقرر شد لیست دانشجویان مجمع توسط مسئول شورای تشکیلات برای اعضای شورا فرستاده شود تا بحث ها در مورد مسئول مراسم ایمیلی ادامه پیدا کند. آقایان مرادی نیا و عبدلی از داوطلبی انصراف داده اند.

جلسه 20 شورای مرکزی
22/3/93- خانه مشروطه
حاضران: آقایان ثابتی- احمدی- کیانپور- عباس زاده + احسان مدنی + انواری + شهبازی (میهمان)
1- گزارش مدیر
ستاد برگزاری برنامه های تابستان تشکیل شده است- اردوی دانش آموزی سمیرم (پایه اژه ای2) و چادگان (مشترک پایه سوم) برگزار می شود- مکان اردوی دانش آموزی مشهد قطعی شده است- برای مسئولیت اردوی مشهد دانشجویی با چند گزینه صحبت شده و آقای مجیدی احتمالا قبول می کنند- مکان هفتگی جلسات تابستان هنوز آماده نشده است- مداح های مراسم محرم قطعی شدند: شب 2 و 3 آقای کاظمینی و شب 4 و 5 آقای نادری
2- مداحی
برای پرورش مداح های درون مجمع نیاز به برنامه مشخص هست. در صورت ارائه برنامه توسط شورای تبلیغات، مداحی شب اول مراسم محرم می تواند به مداح های درون مجمع سپرده شود.
3- مراسم محرم مشترک مراکز فرهنگی
با کلیت وجود مراسمی در ادامه مراسم محرم با رویکرد اتحاد بین مراکز و استغنای بیشتر محتوایی و فرهنگی موافقت شد. مقرر شد پیشنهاد مشخص نحوه برگزاری توسط آقای احمدی آماده شود.
4- گزارش فوق برنامه
برنامه های فوق برنامه تابستان در روز مشخصی از هفته و به طور متنوع و گردشی برگزار می شود. عالیگ از مدیر مجمع به فوق برنامه منتقل شد. برای اتمام عالیگ تا پایان تابستان دو سانس در هفته (چهارشنبه 15:30 تا 18 یا چهارشنبه و پنجشنبه) در نظر گرفته می شود.
5- مراسم محرم
از بین گزینه ها، آقای عباس زاده به عنوان مسئول انتخاب شدند.
6- برنامه های شاخه اژه ای2
تمامی برنامه ها در شوراهای مربوطه بررسی شود و در صورت اختلاف نظر بین شاخه با شورای واحد، موضوع در شورای مرکزی بررسی شود.
علی صاحب نظر
:
بسی جالب است از بین آقایان شهسواری و رضوی و مومن زاده و کیوان داریان، آقای مجیدی انتخاب شدند!!
  • 23 خرداد, 1393
  • ·
  • احسنت!