{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها

چه خبر از شورا؟- جلسه 17 و 18

جلسه 17 شورای مرکزی

4/2/93- خانه مشروطه

حاضران: ثابتی، کیانپور، پسته ای و احمدی + فولادگر

نطق پیش از دستور: ارتباط شورای مرکزی با بدنه مجمع کافی نیست و تصمیمات بعضا پختگی لازم را ندارد. باید سعی کنیم فضای انتقاد و نقدپذیری در مجمع احیا شود.

توضیح: صبح روز جلسه آقای عباس زاده در فوتبال دچار حادثه ای شدند که تا ساعت ها دستشون به دکتر و بیمارستان بند شد! و نتوانستند به جلسه بیایند. آقای احمدی هم از قبل اطلاع داده بودند که تنها بخشی از جلسه را حاضر خواهند بود. به همین دلیل با رفتن آقای احمدی جلسه از رسمت افتاد و به صورت غیررسمی به مباحث جاری پرداخته شد. در مدت حضور آقای احمدی جلسه فقط یک مصوبه داشت.

مصوبه:

آقای امین ابطحی به عنوان مسئول ستاد اردوی مشهد تابستان منصوب شدند.

سایر مباحث غیر رسمی:

اردوی مشهد به صورت مشترک برگزار شود و مکان دارای سه فضای دانش آموزی، دانشجویی و مشترک باشد. ترجیحا از دانش آموختگان اژه ای2 در ستاد استفاده شود.

در مورد دستورالعمل برگزاری مراسم محرم، طرح چارت محرم سال گذشته توسط شورای تشکیلات بررسی شده و موانع قانونی دستورالعمل نیز مرتفع شده است. کلیت دستورالعمل مورد تایید واقع شده و جزئیات شامل نفرات و خروجی هر کارگروه در جلسات بعدی مشخص خواهد شد.

اردوی دانش آموختگی چادگان در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت برگزار خواهد شد.جلسه 18 شورای مرکزی

18/2/93- منزل آقای پسته ای

حاضران: همه اعضای شورای مرکزی + آقایان شهبازی و احسان مدنی

1- عالیگ

به خاطر پررنگ شدن زیاد عالیگ و فوتبال (با جنبه مسابقه ای) در مجمع، فوتبال شاخه ها به صورت دوستانه و غیرلیگ برگزار شود. برای عالیگ نیز حاشیه هایی فرهنگی (آموزش، فوق برنامه و تبلیغات) تعریف و برجسته شود. عالیگ طبق روال گذشته و با نظم و قانون داخلی خودش ادامه پیدا کند.

2- امور جاری

برای دریافت کمک هزینه اردوی مشهد سال گذشته با حاج آقا اژه ای هماهنگی های لازم مدت ها پیش انجام شده است. برای دریافت هر چه سریع تر اقدام شود.

جلسه شورای فوق برنامه برای تهیه چک لیست ایمنی برگزار شده و انشاءاله تا قبل از ماه رمضان چک لیست آماده می شود. تا این تاریخ تمام اردوها با چک لیست اختصاصی و تایید سرپرست شورای فوق برنامه انجام شود.

گزینه هایی جهت اجاره مکان برای مجمع پیگیری شده است که هنوز به اندازه کافی مناسب نیستند و باید جستجوی بیشتری انجام شود.

3- مشکلات شاخه اژه ای2

در شورای شاخه دو نفر از منتخبین کم کاری هایی داشته اند که در عملکرد شورای شاخه تاثیر منفی داشته است. در موارد مشابه لازم است مسئول شاخه هر چه سریع تر به شورای مرکزی گزارش دهد تا برخورد و پیگیری های مناسب صورت گیرد. در مورد تغییر مدیریت مدرسه در آینده نزدیک نیز باید پیش بینی های لازم صورت گیرد.

4- برنامه تابستان

برنامه های دانشجویی تابستان کماکان با شاخه دانش آموختگی باشد و مسئول آموزش شاخه با هماهنگی آقایان کدخدایی و احمدی هر چه سریع تر منصوب شود. آقای مدنی برنامه جلسات مشترک دانش آموزی را پیگیری کنند. شاخه های دانش آموزی برای تابستان برنامه پیشنهادی ارائه کنند.

5- اردوی مشهد

با نظر شورای عالی آموزش و تایید شورای نظارت اردوی دانش آموزی و دانشجویی به صورت جداگانه برگزار شود. آقای امین ابطحی مسئول اردوی دانش آموزی باشند. اردوی مشهد دانشجویی در مکان مشترک با اردوی دانش آموزی و بازه زمانی بلافاصله بعد از آن برگزار شود و افتتاحیه اردوی دوم مشترک با اختتامیه اردوی اول باشد. مسئول اردوی دانشجویی در جلسه آینده تعیین می شود.