{{title}}

{{message}}

عضویت
مجمعی ها
55-604x272

محمد رضایی »بلاگ ها

زندگی میکند در اصفهان, ایران · متولد 15 مرداد, 1376
محمد رضایی

... قبل از اینکه به پایین کوه برسیم (منظور از پایین، آن قسمتی که اکثر افراد تا همان جا بالا می آمدند!) بچه های ایثارگر بخش تدارکات مواد الویه را به بالای کوه رساندند و شروع کردند به درست کردن الویه. ع...
محمد رضایی

اُردوی جُـــــم و قَمـــــــــکَران پارسال همین موقع ها بود که زمزمه سفر خوفی را می¬شد از زبان مرموز دانشجوها و سرگروه ها شنید. کمی بعد به صورت رسمی اعلام شد که سفر بی نظیری در راه است: "سفر سه روزه ی...